शेर वहादुर तुम्बापो

Event Date: 03 Mar 2017 | Source: NRNA ITALY